Om mig/About me

Varja goes Brooksie
Photo by Malin Hellesø

Namnet är Varja Linnea Askeland och jag är en poet som föddes med en blyertspenna i handen.
Jag kom i kontakt med poesi först när jag var 13 år. Jag hade ett arbete i skolan, där jag skulle skriva två dikter, en om våren och en om kärlek.
Min lärare motiverade mig att fortsätta, vilket jag också gjorde. Poesi har idag blivit min stora passion.
Mina inspirationskällor är Louise Brooks, Boye, Södergran, Baudelaire, Milton, Hugo, Poe, Byron, Goethe och Dante samt även stumfilmer, månen, naturen, konst och musik.
Mina dikter inspireras av olika händelser i mitt liv samt konstnärlig frihet, och har blivit som min känslomässiga dagbok.
Jag har tecknat hela mitt liv, men först 2005 fann jag min egen stil i svartvita porträtt.
Inom en snar framtid kommer jag att försöka mig på att teckna svartvita byggnader och platser jag fängslas av.

Jag är lyckligt förlovad med min kära fransman, Jérôme Longeau.

Titeln är för pennan jag använder med 0,7 mm stift i. Pennan jag alltid använder, vad jag än tecknar och vad jag än skriver.


The name is Varja Linnea Askeland and I am a poet who was born with a pencil in my hand.
I came in contact with poetry when I was 13. I had a school essay, where I would write two poems, one about spring and one about love.
My teacher motivated me to continue, which I did. Poetry has now become my passion.
My sources of inspiration are Louise Brooks, Boye, Södergran, Baudelaire, Milton, Hugo, Poe, Byron, Goethe and Dante, as well as the silent movies, moon, nature, art and music.
My poems are inspired by events in my life and artistic freedom, and has become my emotional diary.
I’ve been drawing all my life, but in 2005 I found my own style in black and white portraits.
In the near future I will try drawing black and white buildings and places I’m fascinated by.

I am happily engaged to my dear frenchman, Jérôme Longeau.

The title is for my 0,7 mm pencil. The pen I always use, no matter what I draw and what I write.
13584_10201503733652556_1678068473_n
Photo by Malin Hellesø

“No great art ever comes from comfort”
– Ben Weinman

“Jag gör icke dikter utan jag skapar mig själv, mina dikter äro mig vägen till mig själv”      – Edith Södergran

6 thoughts on “Om mig/About me

    • Tack så mycket! Jaså? Trodde jag hade visat min pärm med mina teckningar för dig innan, men jag kanske minns fel? 😛
      Mina dikter vet jag att du inte har läst tidigare iallafall. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s